Fókuszolás – kapcsolatba kerülni önmagunkkal

Nyolc alkalmas csoportok a fókuszolás alapjai, a tudatos befelé figyelés elsajátítására

Már számtalanszor átgondoltuk és elképzeltük, hogyan reagálunk egy helyzetben, a valóságban mégsem működik. Elértük a célunkat vagy befejeztünk egy hosszú munkát, mégsem érzünk sem örömet, sem elégedettséget. Nehéz helyzetben, feszültségek között nem tudjuk képviselni magunkat, nem merjük felvállalni a véleményünket. Vagy lefagyunk a főnökünk előtt. Nehezen tudunk dönteni vagy kreatív megközelítéseket találni. Ilyenkor lenne szükségünk arra, hogy ne a megszokott megoldásainkat ismételjük.

A fókuszolás, a belső figyelem elsajátítása során olyan eszközöket kaphatunk, melyekkel a problémáinkat, elakadásainkat más szemmel láthatjuk. A módszer alapgondolata, hogy testünk bölcs, és jól ismeri múltunkat, sebeinket, örömeinket, illetve aktuális problémáink okait.

Megtanulunk a belső figyelmen keresztül közelíteni a kérdéseinkhez. Felhasználhatjuk testünk bölcsességét, kapcsolatba kerülhetünk azzal a felhalmozott tudással, melyet belsőnk hordoz. Önmagunkra támaszkodva, a bennünk szunnyadó megoldások, erőforrások megtapasztalásával képessé válunk hétköznapi helyzeteinkben másképp jelen lenni és reagálni.

A csoportban a hétköznapok nehézségeit körüljárva, gyakorlatias módon sajátíthatjuk el a fókuszolás módszerét. A négy csoport témája (Belső kincsek, erőforrások; Kapcsolatban önmagammal-Kapcsolódni másokhoz; Öröm és Hála; Mindset) egymást kiegészíti, de a csoportok külön-külön is látogathatóak. Előzetes ismeret nem szükséges.


MINDSET – szemléletváltás fókuszolással

A belső figyelem segítségével megtalálhatjuk, és átformálhatjuk korlátozó hiedelmeinket. Ha „fejlődési szemlélettel” tekintünk magunkra, új, saját megoldásokat találhatunk nehézségeinkre.

Kezdés: 2019. október 18. péntek  18:15-től 20:15-ig
8 alkalom péntekenként 18:15-től 20:15-ig
Csoportvezető: Schwarcz Ágnes mentálhigiénés segítő szakember, fókusz tréner,
autogén tréning tanácsadó
Részvételi díj: 32.000,- Ft
Helyszín: Perinatus Alapítvány, 1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.,Mfszt. 5. kapucsengő 19.
Hozni valók: füzet, íróeszköz
Jelentkezés: +36/70/433-2491, e-mail: perinatus@perinatus.hu

 

ÖRÖM és HÁLA

Ha hozzáférünk az örömhöz, hozzáférünk az életünkhöz.
Nyolc alkalmas csoport a fókuszolás alapjai, a tudatos befelé figyelés elsajátítására.

Ma már tudjuk, hogy a boldog emberek tovább élnek. Kik a boldogok? Többek között azok,
akik megélik életükben az örömteli pillanatokat és tudnak hálásak lenni. Az öröm és a hála
állapotában megélhetjük, hogy hozzáférünk  legbelsőbb forrásainkhoz. Csökken a félelem és
a stressz. Ha megtanulunk igazán hálásnak lenni, eszközt kapunk, hogy felül tudjunk
emelkedni nehézségeinken.
Hányszor törték le az örömünket? Hányszor törjük le mi az örömünket? Megszoktuk, hogy
mindig a rosszat vegyük észre? Agyunk áthangolható, a tapasztalatokból folyamatosan
tanul. Akár örömet és hálát is.
A fókuszolás, a belső figyelem elsajátítása során tudatossá válhatunk működésünkre, és új
megoldásokra lelhetünk. Megtanulunk a belső figyelmen keresztül közelíteni a
kérdéseinkhez.  Felhasználhatjuk testünk bölcsességét, kapcsolatba kerülhetünk azzal a
felhalmozott tudással, melyet belsőnk hordoz. Önmagunkra támaszkodva, a bennünk
szunnyadó megoldások, erőforrások megtapasztalásával képessé válunk hétköznapi
helyzeteinkben másképp jelen lenni és reagálni. Megtanulhatunk örömet megélni a
nehézségekek mellett is.
A csoportban a hétköznapi helyzeteket körül járva, gyakorlatias módon sajátíthatjuk el a
fókuszolás módszerét. Előzetes ismeret nem szükséges.

Kezdés: egyeztetés alatt
8 alkalom péntekenként 18:15-től 20:15-ig
Csoportvezető: Rosnyay Nóra Rita mentálhigiénés segítő szakember, fókusz tréner,
családterapeuta jelölt
Részvételi díj: 32.000,- Ft
Helyszín: Perinatus Alapítvány, 1027 Budapest, Frankel Leó u. 5.,Mfszt. 5. kapucsengő 19.
Hozni valók: füzet, íróeszköz
Jelentkezés: +36/70/433-2491, e-mail: perinatus@perinatus.hu

 

KAPCSOLATBAN önmagammal, KAPCSOLÓDNI másokhoz

Önmagam megismerése és képviselete, a kapcsolódás élménye, hogyan is vagyok a kapcsolataimban. Megtanulni együttműködni magammal és másokkal.
Kezdés:2020. tavasz

 

BELSŐ KINCSEK, ERŐFORRÁSOK

Hozzáférni ahhoz, ami bennünk rejlik: befelé figyeléssel olyan belső eszközöket, erőforrásokat találhatunk, amelyekről eddig nem tudtunk, vagy nem éltünk meg fontosnak.
Csoportvezető: Schwarcz Ágnes mentálhigiénés segítő szakember, fókusz tréner, autogén tréning tanácsadó
Kezdés: 2020 ősz


életTÉRképek
Egynapos önismereti sajátélményű csoportok: Változás – Kötődés – Elengedés – Határok – Érintés

Az egyes részek egymással nincsenek közvetlen összefüggésben, külön-külön látogathatók.

Születésünk alapvető mintázatai összetett módon befolyásolhatják későbbi érzelmi működésünket. Nehéz elképzelni, hogy a világrajövetel egyes mozzanatai összefüggésbe hozhatók mindennapi életünkkel, örömeinkkel, fájdalmainkkal, hiszen látszólag semmiféle közvetlen tapasztalat, emlék nem utal erre. Ugyanakkor elakadásaink érzelmi feldolgozó folyamata segíthet kioldani olyan feszültségeket, melyeket születésünk óta hordozunk magunkban.
A csoportsorozat születésünk tér-képének egy-egy részletét segít beazonosítanunk és feldolgoznunk, ezáltal érettebb viselkedési formákat alakíthatunk ki. Ez a térkép a belső utazásainkban, álmainkban sokszor tükröződő tér-kép, amely nyomravezetőnkül szolgálhat az önismeret titokzatos mélységeiben. A sorozat öt kiemelt témájára a születés élménye jelentős hatást gyakorol, ezek adják az egyes csoportok vezérfonalát (gyász, érintés, kötődés, változás és határok).
Valamennyi csoporton használjuk a megosztás, a lélektani napló, a vezetett imagináció és a rajzolás módszerét. Az egyszerű testmunka-gyakorlatok szintén utat mutathatnak rejtett nehézségeink és vágyaink felfedezéséhez.

Bővebben a csoportokról: http://perinatus.hu/temak/szuleteselmeny-feldolgozas/


Születni-újjászületni

Sajátélményű önismereti csoport

A születés életünk első nagy feladata, melyet meg kell oldanunk. A magzati lét már nem folytatható, nagyobb térre, más feltételekre van szükségünk, hogy továbbfejlődhessünk. Így a születés egyúttal az első nagy változás, mely minden későbbi probléma megoldásának alapmintázatává is válik. Azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell megváltozni, illetve hogyan lehet egy problémát megoldani. Életünk során számtalan esemény adódik, amikor ez a minta pereg le, a folyamat más és más tartalommal ismétlődik meg. Azért van nagy jelentősége a születési trauma terápiás, célirányos korrekciójának, mert segít a nehézségeket okozó mintákat átformálni és kialakítani a változásra való nyitottságot. Amikor valaki átmegy ezen a mély belső folyamaton, visszatér a születési élményéhez, felismeri és elkezdi feldolgozni annak hatását – valósággal újjászületik.

A hétvégi csoporton megismerkedünk a születés alapvető tényeivel abból a szemszögből, amelyből a pici baba tapasztalja azokat. Imaginációs és test-munka gyakorlatok segítségével közelítünk saját szubjektív élményeinkhez. A csoport fontos része az átélt élmények feldolgozása, hiszen e nélkül nem beszélhetünk valódi önismeretről. Ennek fontos eszközei az élmények leírása és lerajzolása, valamint a megosztás.
A „Születni – újjászületni” csoport ehhez a folyamathoz biztosít kereteket és kíséri végig a résztvevőket.

További részletek: Itt >>


A szív gyógyítása

Önismereti transzperszonális sajátélményű bentlakásos csoport

Az önismeret útján haladva eljutunk mélyebb rétegeinkhez is. Sokaknak ebben az időszakban már nem okoz gondot a mindennapokhoz való alkalmazkodás, örömteliek napjaik. Elfogadták, hogy a belső folyamatokkal való törődés lényegi részét képezi életünknek. Jelen van annyi erő, amennyire szükségük van terveik, vágyaik megvalósításához. Ebben a szakaszban rábukkanhatunk azonban arra a hiányra, mely a szív mélyén él. Talán nehéz ezt megfogalmazni, felismerni, hogy van egy űr, melyet hiába próbálunk valami mással betölteni: munkával, nyüzsgéssel, szex-szel, vagy akár fontos kapcsolatokkal. Saját magunk tudunk csak erre a hiányra rábukkanni, mely mögött sokszor fájdalommal találkozunk. Lehet, hogy csak halvány sejtelem él bennünk erről, máskor dörömbölő félelem, szorongás. A lényeg: semmi, ami kívül van, igazán nem tudja betölteni.
A szív gyógyítása azt jelenti ebben a csoportmunkában, hogy őszintén szembenézünk magunkkal, és elindulunk, hogy nyomára bukkanjunk szívünk érzéseinek.

További részletek Itt >>


Hidat építeni

önismereti sajátélményű csoport

A híd összeköt. Két partot, kétféle szemléletet, két agyféltekét. A hídon át könnyebb átjutni a másik partra, meglátogatni a rokonokat, megművelni a túlparti földeket, vagy más országrészekbe eljutni. Összeköti a múltat és a jövőt.
Te hol tartasz azzal az önismereti munkaszakasszal, amely most zajlik Benned? Talán szükséged van egy csoportra, ahol ránézhetsz az utóbbi időben elvégzett munkára, és a nyári szünet előtt összegezheted az eredményeket. Hol tartasz a hidad építésénél? Hogy hívják a folyót, amin át kell kelned, utat találva a másik partra?
A csoportot azoknak is ajánljuk, akik egyéni terápiába vagy csoportba jártak, esetleg önállóan dolgoztak saját problémáik megoldásán. A csoport munkamódja: vezetett imaginációs gyakorlatok, majd azok lerajzolása, és egyéni feldolgozása a csoport keretei között. Mindezt mozgás gyakorlatok, mantra éneklés, meditáció és sok-sok beszélgetés egészíti ki.

További információk: Itt >>


Ősök csarnoka

Az öröklött családi múlt gyógyítása, önismereti sajátélményű csoport

A fa gyökere a tápanyagokat, vizet közvetít a lombkorona számára. Ha valami miatt nem működik, ha a fa gyökereit elvágják, fokozatosan kiszárad, életképtelenné válik. A mi gyökereink a múltunk, saját személyes életünk megtörtént eseményei. Ezen túl mélyen be vagyunk gyökerezve családunk, nemzetünk történelmébe. Ezer szállal kötődünk szüleinkhez, nagyszüleinkhez, és az egész emberiség nagy családjának is része vagyunk.
Ezen a hétvégén belső világunkban fedezzük fel, mit is jelent számunkra családunk gyakran távolinak tűnő lelki öröksége. A megelevenedő családfa is segít abban, hogy energiaforrásainkat jobban tudjuk használni.

További információk: Itt >>