SZAKEMBEREKNEK

Munkatársaink

A Perinatus Alapítvány 2007-ben jött létre azokból a pszichológus, mentálhigiénés, családterápiás és perinatális tanácsadó, szülésznő, szoptatási tanácsadó és egyéb szakemberekből, akik Orosz Katalin klinikai szakpszichológus szakmai vezetésével a magzati lét, a várandósság és a szülés-születés lélektani hatásait kutatják.

Több éves előkészítő kutatási szakaszt követően 2010 őszén megnyitottuk önálló székhelyünket, az alapítvány a szélesebb nyilvánosság elé lépett, hogy kutatási eredményeivel, szakmai tapasztalatával, sokrétű segítségnyújtással és pszichoterápiával hozzájáruljon a várandósság, szülés és születés körülményeinek javításához, valamint a születés felnőttkori lélektani feldolgozásának elősegítéséhez. Azóta munkatársaink a programok egyre bővülő sorával várják mindazokat, akiknek ezekben a kérdésekben, témákban van szükségük információra, támaszra.

Szakemberek

Bodor Zoltán

mentálhigiénés szakember, transzperszonális terapeuta, fókuszolás-orientált terapeuta


1957-ben születtem Budapesten. 1983-ban végeztem a budapesti orvostudományi egyetemen orvosként, de mint orvos, csak a kötelező katonaidő alatt dolgoztam egy évet. Már az egyetem alatt is a festészet vonzott, festő lettem, azóta is ezen a pályán vagyok. Négy felnőtt gyermekem és hat unokám van. 44 éves koromban önismereti munkába kezdtem. Ennek része volt az is, hogy részt vettem születéscsoportban is, ahova aztán segítőnek hívtak. Ebben a segítő szerepben és környezetemben is megtapasztaltam, hogy vannak emberek, akiknek pontosan rám, az én személyemre van szükségük nehézségeik elviselésekor. Hogy ilyenkor jobban helyt tudjak állni, beiratkoztam a mentálhigiénés segítő szakember képzésre a Károli Egyetemre. Ezt 2017-ben fejeztem be. További képzéseken 2019-ben Orosz Katalinnál (3 év) transzperszonális terapeuta, a Magyar Szomato- és Pszichoterápiás Egyesületnél (4 év) 2023-ban fókuszolás-orientált terapeuta lettem. Munkám során az önmagunkhoz, a velünk lévő átélt élményhez és a társas környezetünkhöz való kapcsolódást tartom a legfontosabbnak. Egyéni segítő beszélgetéseket folytatok, egyéni fókusz-folyamatokat kísérek. Az utóbbi négy évben fókusztréner képző csoportot vezettem.Császár Ajna

klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológus

Klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológus vagyok. Közel 20 éve dolgozom családokkal, szülőkkel, gyerekekkel, fiatalokkal a legkülönbözőbb nehézségek kapcsán, pszichológiai módszerek segítségével. A Lust Iván és Ajkay Klára által vezetett Faludi Utcai Pszichoterápiás Rendelőnek köszönhetően gondolkodásomat kezdetektől meghatározzák a korai anya(gondozó)-gyerek kapcsolat személyiségformáló hatásáról szerzett ismereteim. Az utóbbi 10 évben figyelmem e kapcsolat formálódásának még korábbi szakaszaira, a várandósság időszakára, a magzat lehetséges méhen belüli tapasztalataira, a szülés/születés élményének hatásaira irányul. Az erről való gondolkodás szakmai hátterét a Perinatus Alapítvány adja számomra.

Csizek Zsuzsanna

mentálhigiénés segítő szakember, Integratív Babaterapeuta jelölt

Első diplomámat 1991-ben az ELTE TTK matematika-fizika szakán szereztem. Több év tanítás és az üzleti élet HR tanácsadói területén eltöltött 8 év után a Károli Gáspár Egyetemen diplomáztam mint mentálhigiénés szakember. Transzperszonális terápiát a Kheiron Központban Orosz Katalin klinikai szakpszichológustól és több kollégától tanultam, tanulok. Jelenleg a családterápiás képzés szupervíziós szakaszában képződöm.

2010 óta a Perinatus Alapítványban dolgozom segítőként és az alapítvány ügyvezetője vagyok.
Kísérek várandósokat, segítve ezzel az anya-magzat kapcsolat épülését. Egyéni folyamatokban gyakran dolgozom az anyaság nehéz kérdéseivel, veszteségekkel.
A „Szülésem története”sajátélményű csoport egyik vezetője vagyok, melyben a szülés élményének feldolgozásával foglalkozunk. Ezzel a fókusszal egyéni folyamatokat is gyakran kísérek. Fontosnak tartom, hogy a szülés élménye mindig figyelmet kér, érzelem telítettsége miatt. Így a munkámban épp úgy helyet kap a traumatikus szülésélmények gyógyítása, mint a háborítatlan szülések érzelmi feldolgozása és integrálása a női lét folyamatába.
A párokat a családdá válás és a gyermekek születése körüli kérdések, nehézségek hozzák hozzám. A szülés élménye gyakran megérinti a párkapcsolatot is, különösen ha a szülés nem úgy alakult, ahogy a pár tervezte, ha a gyermekágyas időszak nehezített. A feldolgozásnak gyógyító módja, ha a pár együtt jön el a folyamatba.
Egy ideje a közösségben levés különösen fontos lett a számomra. Ennek okán és szakmai kíváncsiságból, fejlődni vágyásból tagja vagyok a Születés Kísérleti Műhelynek. Ebben a szakmai műhelyben a szülés, születés kérdéseit, a korai nonverbális időszakot vizsgáljuk. Munkánk alapját a terápiás tapasztalatok, a pre- és perinatális kutatások legfrissebb eredményei és a feldolgozott saját élményeink képezik.
A Születni-újjászületni sajátélményű terápiás csoportban Orosz Katalin mellett asszisztensként dolgozom.

Dániel Éva

pszichológus, transzperszonális terapeuta

Kérdéseim és kutakodásaim vezettek a pszichológusi pályához. Orvosnak indultam és máig tartó kérdés mozgat, ki az akinek a testét gyógyítjuk? Ennek a megválaszolása folyamatos tanulást, szemlélődést, kapcsolódást, beszélgetéseket, önismeretet és önfejlesztést kíván. Találkozásom Orosz Katalinnal személyes kapcsolatként indult, ami egy szakmai kapcsolattá alakult át. Általa kerültem közel a transzperszonális szemlélthez, a születéscsoporthoz, a Születés Kísérleti Műhelyhez és egy nyitott, befogadó munkatársi közeghez. A Kheiron Központban és a Perinatus Alapítványnál egyéni terápiás üléseket kísérek.

Dr. S. Nagy Zita (PhD)

pszichológus, neuropszichológiai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, ELTE címzetes egyetemi docense

2007-ben kezdtem pszichológusként dolgozni. Szakmai érdeklődésemet és munkámat két fő kérdés vezeti: hogyan váltunk azzá, akik vagyunk és hogyan válhatunk azzá, akik lenni szeretnénk? Emberi sorsokról és nehézségekről fejlődési-tanulási folyamatban gondolkodom, melynek kezdete a magzati időszak és mozgatórugója a mindenkiben meglévő önmegvalósítási és önkifejeződési erő. A terápiás folyamatokban is építek ezekre a belső hajtóerőkre.
Terápiás munkámban alkalmazom a szakképzéseimen és módszerspecifikus képzéseimen tanultakat: segítő beszélgetés, neuropszichológia, csoportanalitikus terápia, transzperszonális terápia, Autogén Tréning, Fókuszolás, EMDR. Elsősorban felnőtt egyéni folyamatokat kísérek olyan verbális terápiában, melyben helyet kapnak imaginációs technikák, mozgás- és testgyakorlatok, fókuszolás és relaxáció. Dolgozom különböző pszichés- (pl. pánikbetegség, kényszerbetegség, depresszió, bipoláris zavar, személyiségzavar) és pszichoszomatikus betegségekkel (pl. autoimmun betegségek, stresszbetegségek) valamint kapcsolati és életvezetési elakadásokkal küzdő személyekkel. Egyik csoportvezetője vagyok az élettérképe csoportoknak, melyek közül az Elengedés, a Határok, a Változás és a Félelem helyett szeretet csoportokat szoktam tartani.

Fabulya Edit

mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, transzperszonális terapeuta

Fiatal korom óta szenvedélyesen érdekelnek az emberek közti kapcsolatok és együttműködések, az egyénekben és a közösségekben rejlő fejlődési potenciálok, a kiteljesedés és a szabadság mibenléte. Foglalkoztat, hogy milyen akadályok állhatnak ennek útjában, főként pedig az, hogy mit tehetünk azért, hogy nehézségeinket erőforrásokká alakítsuk.
Munkám során és személyes életemben ennek transzformatív erejét gyakran megtapasztalom és mindannyiszor lenyűgöz ez az átalakulás.
A Kheiron Központban transzperszonális szemléletben kísérek és támogatok különböző személyes és közösségi folyamatokat, szervezek és vezetek önismereti csoportokat, képzéseket, tréningeket, stresszkezelő tanfolyamokat. Hozzám futnak be a Kheironba érkező telefonhívások és e-mailek is, én fogadom az egyéni terápia és a csoportok iránt érdeklődőket egyaránt.

Feketéné Kovács Judit

mentálhigiénés szakember, szocio-és művészetterápiás csoportvezető

1988. július 12-én születtem Gyulán. Gyermekkorom meghatározó élménye volt szüleim válása,
Édesapám kiválása. Érzékenységemet sok tekintetben, ebben az időszakban „kaptam” az élettől.
Iskoláimat Gyulán jártam ki. Lázadó tinédzserként sokszor nagyon kívülállónak éreztem magam.
A zenében, pontosabban a kóruséneklésben találtam meg azt feloldódást, amely egy egész más
minőségben mutatta meg számomra azt, aki vagyok. A művészettel való kapcsolódás, a kóruséneklés
megmutatta, hogy képes vagyok elköteleződni, képes vagyok valahová örömmel, elfogadottan
tartozni. Itt megélhettem, hogy általam válik egésszé egy dallam, hogy én is kellek, hogy egy hang
egész legyen.
Éreztem, habár akkor még sokat a művészet terápiás hatásáról nem tudtam, hogy ez egy nagyon
fontos tapasztalás lesz az életemben.
A gimnázium utolsó évében már pontosan tudtam, hogy segítő szeretnék lenni. Ekkor találtam rá és
jelentkeztem az ELTE Társadalomtudományi Karára, ahol ezután szociális munkás szakon meg is
kezdtem a tanulmányaimat.
A szociális munkás képzés egy nagyon értékes szemléletet nyújtott számomra. Egy olyan kritikai
gondolkodást, amely megtanított arra, hogy keressem az okokat a társadalmi jelenségek mögött.
Ezek voltak azok az élmények, amelyek megmutatták számomra azt a szakemberi minőséget, amelyet
követni szeretnék.
A szemléletet már magaménak tudhattam, de a módszer, amelyben kibontakozhatok még nem volt
látható számomra. Ekkor kezdtem el érdeklődni a művészetterápia iránt és így kerültem a Magyar
Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület 3 éves képzésébe, ahol Nagy-György Attila
vezetésével váltam szocioterapeuta-művészetterapeuta csoportvezetővé.
Mindeközben feleség és Édesanya lettem… Hirtelen változás a szövegben, legalább annyira, mint
amennyire számomra is hirtelen változás volt az, amit anyává válásom számomra jelentett.
Első gyermekem világra érkezése és ennek meghatározó élménye teljesen felborította a
megszilárdulni látszó énképemet. Az Anyaság egy olyan lelki világba kalauzolt, ahol számtalan nehéz
érzés, szorongás, tabu és félelem vett körül, amelyekre nem volt válaszom. Legbelül egyedül
maradtam. Hosszú önismereti folyamat és még két gyermek érkezése mutatta meg számomra, hogy
az anyává válás milyen nehézséget jelenthet az Édesanyáknak és mily kevés mentális támogatást
kapnak ebben az új helyzetben.
Második gyermekem érkezését követően már tudatosan kezdtem el foglalkozni az anyává válás
kérdésével és ekkor már művészetterápiás csoportvezetőként indítottam Édesanyáknak szóló
önismereti csoportokat.
Anyaság, szülés, születés témában elmélyülve kerültem kapcsolatba Orosz Katalinnal, a Perinatus
Alapítvánnyal.
Ez a kapcsolat virágokat hoz bennem. Szereztem fontos szakmai tapasztalatokat, értékes, megtartó
kapcsolatokat, amelyekben már mentálhigiénés segítő szakemberként kiteljesedhetek.
Munkám fókuszában az anyává válás érzékeny, testi-lelki változásokkal teli időszaka áll.

A Perinatus Alapítvány szakemberként egyéni konzultációk keretében azokat a szülőket támogatom,
akiknek egyéni figyelemre van szükségük. Akik, életük ezen pontján, az Anyává, szülővé válás
folyamatában nehézségeket élnek meg, elakadtak, de szeretnének segítséget kérni, fontosak
önmaguk számára és tudják, hogy képesek a változásra, éppen csak egy segítő kéz kell, egy tükör, aki
mindezt megláttatja velük.
Művészetterapeutaként pedig Anyává válás fókuszú önismereti csoportok keretein belül
találkozhatnak velem az Édesanyák. Ezeken a baba-mama foglalkozásokon az Anyává válás történései
kerülnek középpontba, de minden esetben figyelmet kapnak az egyéni történetek is. Az alkotás
fókuszú feladatokkal azt a rengeteg rejtett értéket és erőt szeretném láttatni, amelyek egy
Édesanyában lakoznak. Abban segítem a csoportomba érkezőket, hogy figyelmüket az önmagukra
irányítsák, hogy megtalálják azokat az erőforrásokat, amelyek által békésen és kiegyensúlyozottan
élhetik meg a kisgyermekes időszakot.
Mesés hivatás ez…
Hiszek abban, hogy ezek a találkozások segítenek újra kapcsolódni egymáshoz, kapcsolódni
önmagunkhoz, újra megélni azt, hogy léteznek még biztonságos kapcsolatok.
Szeretettel várlak, ha neked most pont erre a biztonságra van szükséged!

Hatvani Csilla

mentálhigiénés segítő szakember, meseterápiás szakember (Kincskereső módszer)

Közgazdászként szereztem első diplomámat itthon és Franciaországban. Majd az üzleti szférában eltöltött hét év után váltottam és 2006-ben újságírást kezdtem el tanulni. A szülés- és születés körüli időszak már akkor is érdeklődésem középpontjában állt, ezért is választottam diplomamunkám témájának az anya-magzat kapcsolatanalízist. Fiaim világra jövetele körüli időszak erőteljes átformáló erővel hatott életemre és többek között azt is lehetővé tette, hogy rátaláljak hivatásomra. 2014-ben érkeztem gyakornokként a Perinatus Alapítványhoz, ahol jelenleg mentálhigiénés szakemberként dolgozom. Munkám során Antalfai Márta Kincskereső mesefeldolgozási módszerét is használom, amelyből meseterápiás szakember képesítést szereztem. Egyéni és csoportos üléseken is lehetőség van arra, hogy aktuális nehézségeik áthidalásához, illetve az anyaságra való felkészüléshez segítségül hívjuk a mesék kincsesbányáiban rejlő ősi tudást és kreatív megoldásokat. Francia nyelven is várom szeretettel a hozzám fordulókat.
Dans mon travail j’utilise la méthode non-directive de Carl Rogers (ACP). Vous pouvez me consulter en cas d’éventuelles difficultés pre- et postnatales ou si vous avez besoin d’etre écouté et accompagné lors du passage d’une période de vie difficile.

Karádi Júlia

pszichológus, transzperszonális terapeuta, integratív babaterapeuta

Mire 2011-ben pszichológusként diplomáztam, érdeklődésem már a szülés és születés élménye felé fordult, anya és baba szemszögéből egyaránt. Ezután hét évet töltöttem Hollandiában, ahol a perinatális időszak kísérésével dolgoztam, a minden résztvevő számára különösen érzékeny átmenetet megsegítendő. Dúlaként szülést kísértem, várandósoknak jógát és szülésfelkészítést tartottam.

Az ott elvégzett Integratív BabaTerápia (IBT) képzés során mind szakmai, mind sajátélményű tapasztalataim elmélyültek a születésünk és magzati létünk élményeinek elsöprő erejét és élethosszig tartó hatását illetően. Terápiás munkámban meghatározó ez a szemlélet, akár kisbabák, családok, vagy felnőttek folyamatát kísérem.

2019. január óta dolgozom újra Budapesten, a Perinatus Alapítványnál egyénileg és csoportban, felnőttekkel és babákkal egyaránt.

Kövér Anikó

klinikai szakpszichológus

1979-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán. Klinikai szakpszichológussá 1983-ban váltam egy olyan képzés keretében, melybe – lévén a legelső – mind a diákok, mind a képzők beletettek „apait-anyait” lelkesültségükben. Pályafutásomat azóta is ez jellemzi: lelkes újítók, lelkes tanítványa, néha kollégája lehettem több évtizedes segítői tevékenységem során, miáltal mindenkor módom volt lepárolni a tapasztaltakból azt, ami épp akkor harmóniában állt személyiségemmel és világlátásommal… Így jutottam el Orosz Katalin születéscsoportjába 2006-ban, Születés Kísérleti Műhelyébe (SZKM) 2007-ben, majd transzperszonális terapeuta képzésébe (2009-2012). 2008 óta a Kheiron Központnak is terapeutája vagyok, a Perinatus Alapítvány munkájában megnyitása óta (2009) részt vállalok.

Kozma Kriszta

pszichológus, krízistanácsadó szakpszichológus jelölt, autogén tréning vezető

1979-ben születtem, 18 éves korom óta élek Budapesten. A pszichológia szak mellett a filmelmélet és filmtörténet szakot is elvégeztem az ELTE-n, így a segítő szakmán kívül a filmek területén is dolgozom. A változatos kihívások mindig inspirálóak voltak számomra, ugyanakkor életformáló felismerést hozott az autogén tréning relaxációs módszerrel 2007-ben történt találkozásom a Kheiron Központ sajátélményű csoportjában. Megértettem, mennyire elengedhetetlen a testi-lelki-szellemi egyensúly megteremtése, a szellemi és pszichés szint mellett a testben zajló folyamatok tudatosítása, integrálása és az azokkal folytatott kommunikáció. Mindezeket azóta is fókuszban tartom a klienseimmel folyó munkában. A Kheiron Központ vezetőjétől, Orosz Katalintól kapott szemlélet a mai napig meghatározza szakmai utamat, és az autogén tréninget azóta is napi szinten gyakorlom. Jelenleg az ELTE posztgraduális tanácsadó szakpszichológusi képzésének krízis szakirányán tanulok 2021 nyaráig, tovább szélesítve szakmai látókörömet és képzettségemet.

Fő profilom a stresszkezelés témaköre, amely mindannyiunk életének része és amely időnként kezelhetetlenné válhat, ehhez nyújtok támogatást. A Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél megszerzett képesítésemet követően 2013 óta tanítom az autogén tréninget mind egyéni, mind csoportos formában, és kísérem a hozzám fordulókat életük átformálásában. Mivel ez az orvosi alapokon nyugvó relaxációs módszer az egyik leghatékonyabban alkalmazható a mindennapi stressz önálló kezelésére, életfeladatomnak tartom, hogy ezt a tudást minél több embernek átadjam egy egészségesebb társadalom reményében. Szeretettel várom továbbá az alapvetően egészséges, önmagukon dolgozni vágyó felnőtteket életvezetési kérdések, döntéshelyzetek, párkapcsolati, családi problémák, szorongás, életszakaszváltások, veszteségek, krízis feldolgozása esetén. A segítő beszélgetés során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmek lereagálására, a testi folyamatok feltérképezésére, a belső erőforrások megszólítására, a fejlődést gátló mintázatok és hiedelmek tudatosítására és annak megtanulására, hogy mindez hogyan segíthet hozzá az önmagunkkal és környezetünkkel való együttműködőbb és kiegyensúlyozottabb kapcsolódáshoz.

Nováky Rita

szülésznő, perinatális szaktanácsadó

Munkámban fontosnak tartom, hogy a szülőnőket és babájukat hozzásegítsem a lehető legjobb szüléshez-megszületéshez . Ilyenkor fiatal nőből anyává válik a babavárás-szülés folyamatában az édesanya, ebben a folyamatban kísérem a családokat: anyákat, apákat, néha a nagymamákat is. Perinatális szaktanácsadóként szülésélmény feldolgozással, valamint a várandósságban, szülésben történt veszteséggel foglalkozom. A Perinatus Alapítványnál a Gömbölyödő klub egyik háziasszonya vagyok.

Orosz Katalin

klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, a Kheiron Központ szakmai vezetője, a Perinatus Alapítvány kuratóriumának elnöke

1986-ban kezdtem dolgozni pszichológusként. Érdeklődésem már a korai szakaszban arra irányult, hogy a testi-lelki egység élményét, és létezésünk tudatosságát felhasználjam a gyógyulás szolgálatában. Dolgoztam és dolgozom pánikbetegekkel, daganatos betegségben szenvedőkkel, súlyos depresszióval, és a legkülönbözőbb pszichoszomatikus betegségekkel küszködő személyekkel. Mégis úgy érzem, ez elsősorban tanulási folyamat: megtanulni önnön lehetőségeinket sokkal aktívabban használni. Ehhez az is segített, hogy tanulmányaim során egzakt tudományokkal (matematika és fizika), valamint az emberről szóló tudással (pedagógia és pszichológia) egyaránt foglalkoztam az ELTE több karán. Pszichoterápiás képzésem során részt vettem a klinikai szakképzésen, valamint több módszerspecifikus képzésen: elsajátítottam a jungiánus pszichológia, hipnózis, autogén tréning és imaginációs módszerek, valamint több test központú terápia módszerét, eszközeit. Transzperszonális pszichoterápiát angol, holland amerikai és más európai kiképzőktől tanultam. Az Európai Transzperszonális Szövetség (EUROTAS) munkájában aktív részt vállaltam 1994-2006 között, egy ciklusban elnökségi tag is voltam.
Jelenlegi munkám elsősorban szervezés és képzés, oktatás. Egyéni terápiát főleg kollégáim végeznek, jómagam csoportokat vezetek. Fontos témáim a felsoroltakon kívül a családi kapcsolatok békés fejlesztése, a spirituális krízis és a lelki sokkélmények feldolgozása, a meditáció és a létélmény örömteli átélése.

Sárfi-Szakács Ildikó

Pszichológus, integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

Amikor 2006-bán végeztem Pécsett az egyetemen, még nem tudtam pontosan, a pszichológián belül mivel szeretnék igazán foglalkozni. Nagyon szerettem a munkámat, családsegítőben és pedagógiai szakszolgálatnál is dolgoztam gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél mind a felnőtt, mind a gyermek irányon tanultam, Pszichodráma csoporton is részt vettem. A felnőttekkel való munkát könnyebbnek éreztem, ám a szakszolgálatnál gyerekekkel kellett dolgoznom. Nem volt igazán jó eszközöm ahhoz, hogy azok között a keretek között hatékonynak érezhessem, amit csinálok.

Aztán 2012-ben megszületett a kisfiam, majd ‘15-ben a kislányom is. Amit addig csak könyvből ismertem, megtapasztalhattam a valóságban. A fejemben lévő elméletekhez kapcsolódott a gyakorlat és nagyon élveztem. Különösen az első időszakot. Úgy éreztem, a válaszkész nevelés hatékonysága, flow élménye minden anyának járna.

Ekörül Ila Ildikó barátnőm összehozott minket Csomós Patríciával Siófokon és elkezdtünk Anyaköröket tartani, ahol ezt a szemléletet képviseltük. Gyűltek körénk az anyák és a szakemberek egyaránt. Ránk talált Orosz Katalin, aki szakmai tudásával és barátságával azóta is a csapatunkat gazdagítja. Megalapítottuk az Életkezdet Perinatális Munkacsoportot (azóta alapítvány) és elkezdtünk szakmai és támogató közösséget szervezni a családok és velük foglalkozó szakemberek számára.

Kati javaslatára élvegeztem a Hédervári-Heller Éva és Németh Tünde által fémjelzett Integrált Szülő-Csecsemő/Kisgyermek Konzulens képzést. Ezen a képzésen állt össze mindaz a tudás és tapasztalat, amit eddig szereztem és adott egy olyan módszert a kezembe, amivel hatékonyan tudom támogatni a hozzám forduló családokat. A módszer azon keresztül, hogy a konzultációk során a szülővel dolgozom, hat a gyermekre és korrektíven a szülőre is. Az elfogadó, támogató légkör bizonságában oldódhatnak a transzgenerációs nehezségektől kezdve az egyéni elakadásokon át a párkapcsolati nehézségek, alakulnak a szülőséggel kapcsolatos érzések, a gyermek regulációs zavarai (erős sírás, alvás-éves problémák, dac, viselkedés zavarok stb.). Ez a korai segítségnyújtás hatékonyan előzi meg a későbbi pszichés problémákat.

Az Életkezdet és az ISzCsK által megtermékenyített szakmai háttérnek hála jelenleg dolgozom a Siófoki Életkezdet Perinatális Alapítvány mellett Keszthelyen a Szemfüles Egyesületnél, Balatonbogláron a Thilia Pszichoterápiás a központban és a Perinatus Alapitványnál Budapesten.

Szülői és szakmai kompetenciáimhoz egy családi nehézség ad kiegészítést. Kisfiam mindig is “furcsa” volt, amit sokáig nem tudtam sem észrevenni, sem elfogadni. Aztán a Szemfüles Egyesületnél egy pályázat keretein belül részt vettünk autizmus specifikus képzéseken és összeállt a kép: a kisfiam és a férjem nem neurotipikus. Az egyesületből Dalmai Melinda gyógypedagógus kolléganőmmel elvégeztük a Korai Fejlesztő 60 órás Autizmus-specifikus komplex korai intervenciós képzését és ebben a szemléletben dolgozunk együtt. A neurodiverzivitás gondolata, szeretteim eltérő működésmódja rengeteget ad hozzám. A nehézségek mellett, pontosabban megoldásuk által változik a világlátásom, újfajta figyelmet, megértést, gondolkodást tanulok, ami gazdagítja a szakmai gondolkodásomat.
És ennek az útnak még csak a legelején járok…

Szántai Gabriella

klinikai szakpszichológus

Gyerekkorom élményei és fiatal gyógypedagógus koromban szerzett tapasztalataim a létezés sokszínűségéről vezettek a pszichológusi pálya felé. Az alapképzést az ELTE-n végeztem, klinikai pszichológiai képzésemet a HIETE Orvostovábbképző Karán, a pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyamot a VIKOTE-nél. Gyerekeim születése meghatározó, katartikus élmény, ami szakmai tekintetben is erős formáló erővel bírt. A várandóssági alatti támogatás, a békés, háborítatlan szülés-születés segítése és a közben formálódó anya-gyerek kapcsolat került a szakmai tevékenységem fókuszába. Gyerekekkel kapcsolatos kérdések mentén anyákkal, szülőkkel, családokkal dolgozom. Nagyobb tapasztalatom van csoportok kísérésében, pszichodráma vezető és relaxációs terapeuta vagyok.

Szénási Kornélia

pszichológus, perinatális szaktanácsadó, szülő-csecsemő konzulens

Már pályám elején ráláttam arra, milyen erőteljes formáló erővel bír életünk kezdeti időszaka: ekkor alapozódik meg testi-lelki egészségünk, kapcsolódásaink minősége és azok a készségeink, amelyek segítségével megbirkózhatunk a nehézségekkel. Ezért állítottam munkám fókuszába a várandós és kisgyermekes családok támogatását, illetve a felnőttek magzati vagy születési időszakból származó nehézségeinek feldolgozását. A családdá válás érzékeny időszakában a kiteljesedés és a várakozás öröme éppúgy jelen lehet, mint az érzelmi nehézségek, a családi örökség súlya vagy a párkapcsolati problémák kiéleződése. Szeretnék hozzájárulni, hogy mind többen képessé váljanak ezek hatékony megoldására, hiszen ezzel nemcsak a párkapcsolat és a család kohéziója erősödik (így elkerülhetők a szülés utáni években oly gyakori válások), hanem a kisbaba testi és lelki egészsége is megalapozódik, ami egész életén keresztül végigkíséri. Munkám az alábbi témákat öleli fel: • termékenységi nehézségek, meddőség • anya-magzat kapcsolat elmélyítése és erősítése • várandósság alatt jelentkező érzelmi problémák • szülésre és születésre való felkészítés • szülésélmény feldolgozás • szülés utáni depresszió kezelése • szülő-csecsemő kapcsolat erősítése, kapcsolati nehézségek feldolgozása • csecsemők (0-3 év) regulációs nehézségeinek kezelése (sírás, alvás, táplálás) • magzati és születési élmények feldolgozása felnőtt korban

Szlávik-Keller Hajnalka

pszichológus, perinatális szaktanácsadó, anya-magzat kapcsolatanalitikus-jelölt, képzésben lévő pár- és családterapeuta.

Alapdiplomámat a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem 2009-ben,
majd a Károli Gáspár Egyetem mesterképzésén folytattam pszichológiai tanulmányaimat,
klinikai és egészségpszichológia szakirányon (2009-2011).
Az egyetem elvégzését követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyetemi és Oktatókórház
Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán valamint Onkológiai és Sugárterápiás Centrumában
dolgoztam pszichológusként.
Végtelenül hálás vagyok ezért az időszakért, sorsfordító és szemléletformáló élettapasztalat
volt, szakmailag és emberileg egyaránt.  A mindennapi munkám során tapasztalhattam meg az
élet és a halál szoros összefonódását, kísérhettem családokat a legnagyobb örömökben és a
legnagyobb fájdalmakban. A méltó életkezdet és a méltó búcsú fontossága akkor vált a
szívügyemmé. Az azóta eltelt egy évtizedben a szülés-születés minősége, a családdá válás
életciklusa és a veszteségfeldolgozás-gyászkísérés áll munkám fókuszában.
Ismereteimet ezen a területen folyamatosan bővítem: Az ELTE Perinatális szaktanácsadó
szakirányú továbbképzésén 2022 tavaszán szereztem diplomát.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem által akkreditált anya-magzat kapcsolatanalitikus képzés
utolsó félévét teljesítem. Emellett a Magyar Családterápiás Egyesületnél vagyok képzésben
lévő pár- és családterapeuta, ahol szintén a képzési szakasz végén, záróvizsga előtt állok.
2022 áprilisa óta magánpraxis keretei között dolgozom Budapest 21. kerületében, a Test-
beszéd rendelőben, illetve online formában. Pszichológusként 2023 tavasza óta segítem az
Élet.Érzés Egyesület munkáját, majd 2023 őszén csatlakoztam a Perinatus Alapítvány
csapatához. Munkám során egyéni folyamatokat kísérek, illetve párterápiás keretek között
dolgozom:

 • Perinatális szaktanácsadás során a baba tervezésétől a kisgyermekes kor végéig
  segítem az anyákat: nehezített gyermekáldás, veszteségfeldolgozás, várandósság során
  felmerülő nehézségek, szülésre való felkészülés, szüléstől való félelem, szülésélmény
  feldolgozás, csecsemőgondozás-regulációs nehézségek, kisgyermeknevelés
  témákban.

 • Anya-magzat kapcsolatanalízissel is dolgozom, ily módon támogatva a várandósokat
  az anyává/családdá válás folyamatában és a magzatukkal való kötődés kialakulásában,
  harmonizációjában.

 • Pár-és családterápiás keretek között koterapeuta társaimmal elsősorban a családdá
  válás során és a kisgyermekes életszakaszban segítjük a hozzánk fordulókat.

Tamás Dorka

mentálhigiénés segítő szakember, autogén tréning és fókusz tréner, transzperszonális terapeuta

Eredetileg a József Attila Tudományegyetem magyar-angol szakán végeztem. Rövid ideig
dolgoztam tanárként, majd hamarosan sajtókapcsolatokkal kezdtem foglalkozni a kulturális
szférában – multinacionális környezetben és kisebb cégeknél egyaránt -, ezért PR–reklám
szakközgazdász diplomát is szereztem.
30 évesen egy magánéleti nehézség miatt pszichológushoz fordultam. A vele való munka
olyan sok változást hozott bennem, hogy eldöntöttem, én is abban szeretném segíteni az
embereket, hogy elfogadóbb, szeretetteljesebb kapcsolatba kerülhessenek önmagukkal. 2003-
ban végeztem a Szegedi Egyetem mentálhigiénés szakán, Transzperszonális szemléletben
dolgozom, aminek kialakításában a legtöbbet Orosz Katalin klinikai szakpszichológustól
tanultam. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél autogén tréneri és
szimbólumterápiás képesítést szereztem, a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesületnél
pedig fókuszolást tanultam, így belső képekkel és testélményekkel is dolgozom.
Szívesen foglalkozom olyanokkal, akik csökkenteni szeretnék a bennük lévő szorongást,
feszültséget és nyitottak arra, hogy elsajátítsák az egyik leghatékonyabb relaxációs technikát,
az autogén tréninget. Ez a módszer – mely egyénileg és csoportosan egyaránt megtanulható -
a fogantatásban, a várandósság, a szülés és a gyermekágyi időszak alatt is nagy segítséget
nyújthat. Várom azokat, akik gyermekre vágynak és azokat is, akik nehezen küzdenek meg
azzal, hogy nem adatott meg nekik, hogy a szó klasszikus értelmében anyává váljanak.
Szívesen kísérem azokat, akik javítani szeretnének emberi kapcsolataikon, akiket érdekel a
családi múlt feldolgozása, vagy sebesült Belső Gyermeküket szeretnék megvigasztalni.

Weigert-Mády Anna

Mentálhigiénés segítő szakember, hordozási tanácsadó, gyógypedagógus

Közel 20 évet töltöttem gyógypedagógusként a korai fejlesztésben és éretlen idegrendszerű gyermekek mozgásalapú komplex fejlesztésével a dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT) módszerével. A szülők hatékonyabb érzelmi támogatásához végeztem el a perinatális szaktanácsadó képzést, majd később az együttműködésen alapuló anya-csecsemő konzultációs tanfolyamot. A főállású munkámmal párhuzamosan felnőtteknek tartottam önismereti-terápiás és kiképző csoportokat integrált kifejezés- és táncterapeutaként. Gyermekeim érkezésével ismerkedtem meg a válaszkész nevelés módszerével, így a hordozással is. Ez számomra nem csupán nevelési módszer, hanem életszemlélet is: a szükségletek kifejezése, a másikra való nyitottság, a másik érzéseinek elismerése, az egymásra való hangolódás és az együttlét, azaz a közösség örömének megélése.
A gyógypedagógiában töltött évek során egyre világosabb lett számomra, hogy a segítés más formája sokkal közelebb áll hozzám, így elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakát. Projektmunkám témája az ikreket várók csoportos támogatása, az ikres létre való felkészülés segítése volt.
Szívesen foglalkozom a hozzám fordulókkal együtt a családalapítás, várandósság, szülés-születés és kisgyermekes, akár az ikres lét témáival, de az élet más területén fölmerült kérdésekkel is.
Hiszem, hogy aki kérdez, abban rejlik a válasz is. Aki dilemma előtt áll, az tudhatja csak a megoldást. Ennek megtalálásában szívesen kísérem a hozzám fordulókat, akár egyénenként, akár párban, akár csoportos keretek közt.

Operatív munkatársak

Szász Melinda

Irodavezető

A Perinatussal 2012-ben kerültem kapcsolatba egy egyéni, önismereti munka révén. Ezt követte egy hosszabb terápia, majd voltam Orosz Kati szívgyógyítás és születésfeldolgozás csoportjaiban is. Ezek hatalmas ’élmények’ voltak számomra, így még közelebb tudtam kerülni mind önmagamhoz, mind pedig az Alapítványhoz.

2016 óta foglalkozom behatóbb önismerettel, habár a pszichológia /asztrológia / spiritualitás mindig is érdekelt.

Személyiségemet és munkámat tekintve is egyaránt eléggé sokoldalú vagyok. Éltem Londonban, voltam bárpultos, pincérnő, társ-létrehozója és üzemeltetője egy Szabadulós szobának, valamint előzetes irodavezetői tapasztalattal is rendelkezem. Diplomámat a Testnevelési Egyetem Humánkineziológia szakán szereztem, ezen kívül rendelkezem talpmasszázs végzettséggel is.

Megtiszteltetésnek vettem a felkérést, hogy a Perinatus Alapítvány irodavezetője legyek, melyet érdeklődéssel, örömmel és odaadással végzek.

Hiszek benne, hogy tanulni születünk ide a Földre, amit sokszor a nehézségeinken keresztül tapasztalhatunk meg. Ha erre rá tudunk látni és képesek vagyunk dolgozni velük, hatalmas perspektíva áll előttünk.

Éppen ezért különösképpen örülök annak, hogy tagja lehetek a Perinatus csapatának. Egy közösségé, amely éppen egy olyan belső munkát tud támogatni, kísérni, amire majd’ mindannyiunknak szüksége lenne az életben.

Önkéntesek

Molnár Lilla

Önkéntes

Életem első felében közgazdászként banki karriert építgettem magamnak. Ez egészen jól is működött mindaddig, amíg az önismereti és terápiás utam során el nem kezdtem azt érezni, hogy a munkám és az egzisztenciám kiüresedett, és más minőségekre vágyom az életemben.
Ezen az önismereti úton elsődleges kísérőm volt Orosz Katalin és a Perinatus Alapítvány. A Kheiron Központban és a Perinatus Alapítványnál megélt több év egyéni és csoportos, sajátélményű terápiás tapasztalat során elegendő erőforrás és önbizalom, valamint olyan készségek és képességek váltak magamban hozzáférhetővé, melyek kulcsot adtak a kezembe a változáshoz, a változások megéléséhez.
43 évesen új hivatást választottam: belső képek, élmények, víziók alapján olajfestményeket festek.
A festés mellett a pénzügyi területen meglévő kompetenciáimnak és a szabad kapacitásaimnak köszönhetően 2019. évtől kezdődően operatív területen önkéntesként segítem az alapítvány működését.
Nagy öröm számomra, hogy - változó minőségben, sokszínű kapcsolódásban - a mai napig is része vagyok ennek a Közösségnek."

 
x