SZAKEMBEREKNEK

Adatkezelési Tájékoztató

Kik vagyunk

Perinatus Alapítvány

székhely: 1061, Budapest, Hegedű u.9.,
adószám: 18197141-1-42

Bevezető

A Perinatus Alapítvány egyéb oktatási, mentál-egészségügyi ellátási (nem egészségügyi szolgáltatásként) végző alapítvány működése során eddig is körültekintően járt el ügyfelei, kliensei adatainak kezelése során, ami kiterjed a http://perinatus.hu honlapra látogató érdeklődők, és meglévő ügyfelelink adataira is. Ezúton szeretné a Perinatus Alapítvány kifejezni, mennyire fontosak számára az Ön személyes adatai jelen tájékoztatóval is, eleget téve az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt tájékoztatási kötelezettségnek, hangsúlyozni, hogy azt magára nézve kötelezőnek tekinti, és megbízási, valamint önkéntes szerződéses partnerei részéről is – megfelelő módon dokumentált adatkezelési, adatbiztonsági megállapodási szerződésekkel – kötelezően elvárja. Ezt a honlapra látogató és azon keresztül kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók, érdeklődők, meglévő ügyfelei természetes adatai vonatkozásában az alábbiak szerint tartja be, és tartja tiszteletben az Ön személyes adatait érintő alapvető emberi jogait.

Adatkezelő

Neve: Perinatus Alapítvány
Képviselője: Orosz Katalin, kuratóriumi elnök
Székhelye: 1061, Budapest, Hegedű u.9.
Adószáma: 18197141-1-42
Kapcsolat: perinatus.alapitvany@gmail.com; +36 70/433 2491

A http://perinatus.hu honlap látogatása, sütikezelés

A honlap célja, hogy betekintést nyújtson a Perinatus Alapítvány kiterjedt tevékenységi körébe, lehetőséget nyújtva Önnek, hogy tájékozódjon az Önt esetlegesen érdeklő, érdeklődését felkeltő, az alapítvány tevékenységi körébe tartozó szakmai munka hátterével és gyakorlatával az Ön igényeire választ nyújtó programokról, tanácsadási lehetőségekről. A honlap felületén regisztráció és időpontfoglalás nincs, Önre vonatkozó marketing célú adatokat az Alapítvány nem gyűjt, tárol, továbbít.
Honlap tárhelyének szolgáltatója:
TELLUM Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely cím: 2473 Vál, Petőfi Sándor utca 88.
Adószáma: 10594946-2-07


Adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf
A cookie vagy süti elektronikus lenyomat, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismerhető fel, hogy Ön már járt az adott honlapon. A Cookie-k/sütik fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban részletes tájékoztatást kap a www.allaboutcookies.org weboldalon.

A http://perinatus.hu honlap használt sütik sem személyes adatot nem tartalmaznak, sem követőkódokat. Ilyen értelemben statikusnak tekinthető a felület. Amikor Ön meglátogatja a honlapot, a sütik csak átmenetileg funkcionálnak, ameddig Ön az oldalt használja. A lap elhagyása után a sütik törlődnek. Így ezek a sütik az Önt nem azonosítják be.
A tárolt sütik olyan információdarabok, amelyek megmutatják, hogy már járt a honlapon és mit nézett meg. Az ilyen sütik megmaradnak azon az eszközön, amellyel a honlapot meglátogatta. Ezt a Google Analytics, és esetünkben a MailChimp is, de ezek az adatok sem alkalmasak arra, hogy Önt beazonosítsák, illetve anonimitást biztosító módon teszik lehetővé statisztika információ szerzését. Google Analytics adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken olvashatja el: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
Önnek lehetősége van arra, hogy böngészőjét beállítsa a marketing/reklám célú sütik visszautasítására. Honlapunkon nem jelennek meg egyáltalán reklámok, ilyen jellegű adatkezelés nem történik.
Amennyiben Ön az átmeneti vagy tárolt sütiket teljes egészében letiltja, ezzel megakadályozhatja a honlap használatát vagy funkcióvesztéssel járhat, vagy csökkentheti a felhasználó élményt.

Hírlevél
Szolgáltatója:
Mailchimp MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
A hírlevél szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linket megnyitva olvashatja el:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

A hírlevélre történő feliratkozásnál a MailChimp adatkezelési és sütikezelési szabályai érvényesülnek.
A hírlevél felületen Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy a Perinatus Alapítvány email címére küldött leiratkozási kéréssel, melyet 24 órán belül teljesít az Alapítvány, és kérésére elérhetőségét teljes mértékben töröli adatbázisából, így nem kap több hírlevelet.

Az Ön jogai

1.) Ön tájékoztatást kérhetnek személyes adatiak kezeléséről,
2.) kérheti helyesbítését, pontosítását,
3.) törlését, korlátozását, adatkezeléséhez történt hozzájárulása visszavonását,
4.) tiltakozhat adatai kezelése ellen,
5.) élhet adathordozáshoz való jogával,
6.) panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés miatt,
7.) Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet.

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó szándékát az adatkezelőnek címezve postai vagy elektronikus úton, vagy akár a telephelyen személyesen írásban is megteheti. Az Ön ezirányú kérésére a Perinatus Alapítvány megfelelő tájékoztatást küld, vagy esetlegesen a teljesítés megvalósíthatatlanságáról részletes indoklás mellett 1 hónapon belül értesíti. Természetesen amennyiben Perinatus Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban bárminemű aggálya van, vagy észrevételét szeretné megosztani, kérjük, forduljon bizalommal Perinatus Alapítványhoz az: perinatus@perinatus.hu e-mail címen.

A Perinatus Alapítvány honlapján megtalálható programok, csoportos- és/vagy egyéni tanácsadás iránt érdeklődő, arra jelentkező kliensek (továbbiakban adatkezelés Érintettjei) adatainak szűk körére (név, telefonszám, email cím) vonatkozóan közös adatkezelési megállapodás keretében továbbításra kerül az adott program, csoportosés/vagy egyéni tanácsadás teljesítésére megbízási szerződéssel vagy önkéntes szerződéssel a tevékenységet végző szakember részére.
Érintett adatok köre:
Ebben az esetben kizárólag az imént említett adatok (név, telefonszám, email cím) a közösen kezelt személyes adatok köre.
Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulása a kapcsolatfelvétellel, amely megerősítésre kerül legkésőbb az első személyes találkozás alkalmával adatkezelési tájékoztató tudomásulvételét és adatkezeléshez történő hozzájárulást tartalmazó írásos nyilatkozattal.
Adatkezelés célja:
Kizárólag a személyazonosság megállapítása, és kapcsolattartás az eredeti megkereséssel kifejezett érdeklődés, jelentkezés, tájékoztatáskérés tárgyában.
Adatkezelés időtartama:
Az Ön nevét, telefonszámát és email címét kizárólag addig kezeli az Alapítvány, amíg az eredeti megkeresés célja teljesül, kivéve ha külön – tájékoztatást követő – hozzájárulásával más jellegű adatkezeléshez önként és egyértelműen írásban hozzájárul.

Adatbiztonság

Perinatus Alapítvány a kezelt természetes adatok tekintetében körültekintően jár el, így a honlap látogatóinak adatainak vonatkozásában is. A rendelkezésére álló eszközök köre a megbízható szolgáltatók kiválasztására terjed ki, illetve informatikai infrastruktúrája folyamatos karbantartásával, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, és gondoskodjon az ehhez szükséges technikai feltételek fennállásáról. A honlap, hírlevél, elektronikus levelezés és közvetítői minőségben végzett tevékenység tekintetében az adott szolgáltató nyújtotta szolgáltatás minőségéért, esetleges adatkezelési incidensekért felelősséget nem tudunk vállalni. Az az adott szolgáltatót terheli.
További igénybe vett szolgáltatások:
Internet: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36..
Adószám 10773381-2-44
Cégjegyzékszám CG 01-10-041928
Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/adatkezelesi-tajekoztato-honlap.pdf

Az In Utero című film vetítését megelőzően a jelentkezők egy Google drive űrlap kitöltésével jelezhetik részvételi szándékukat.
Az űrlapon kezelt adatok köre: név, telefonos elérhetőség, email cím.
Adatkezelés célja a film vetítésére hely biztosítása, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes és egyértelmű hozzájárulása adatai kezeléséhez az űrlap kitöltésével, amelyen elérhető az adatkezelési tájékoztató.
Adatkezelés időtartama: a teljesítés megvalósulása, vagyis a filmvetítés megtörténte.
Ezt követően a drive űrlap törlésre kerül.

Google drive szolgáltató adatai:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
Ebbe tartozó különböző szolgáltatások:
Gmail levelezőrendszer
Google Drive
Google Docs
Google Analytics
Chrome böngésző
Adatvédelmi tájékoztatójuk elérhető az alábbi linken: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

Az In Utero a Rebelhous Studios által forgalmazott film. Amennyiben szeretné megvásárolni a film megtekintésének jogát, akkor honlapunkon található linken keresztül lehetősége van erre. Itt a Perinatus Alapítvány honlapja csupán közvetítő, amely átirányítja Önt a forgalmazó honlapjára. Ebben a folyamatban Önre vonatkozó személyes adatokat nem kezel az Alapítvány. A forgalmazó Rebelhous Studios adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.inuterofilm.com/privacy

Panasztétel lehetősége adatvédelmi jogszerűtlenség észlelése esetén Ön, mint adatkezeléssel érintett természetes személy bármikor élhet önrendelkezési jogai gyakorlására való igényével, továbbá az adatkezelő tevőleges vagy mulasztásból fakadó magatartására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti az alábbi elérhetőségen.
Neve: Perinatus Alapítvány
Képviselője: Orosz Katalin, kuratóriumi elnök
Székhelye: 1061, Budapest, Hegedű u.9.
Adószáma: 18197141-1-42
Kapcsolat: perinatus.alapitvany@gmail.com;
+36 70/433 2491

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Perinatus Alapítvány a felvételüktől számított 5 évig kezeli az 1997. évi CLIV. törvény 29. § 4. bek. alapján 5 évig, fogyasztóvédelmi ügyek esetében a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 évig, kötelezően. 

Hatósági panasztétel

Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában is lehet élni: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Jogorvoslat, kártérítés

Amennyiben Perinatus Alapítvány az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek tevőleges vagy mulasztásból adódó megszegésével másnak kárt okoz, akkor köteles a kárt megtéríteni. Kártérítési keresetet a lakóhelye szerint illetékes bíróságon nyújthat be. Illetékes bíróságot keresse az alábbi linken:
https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Tájékoztatási kötelezettség

Amennyiben a fenti tájékoztatást nem találja kielégítőnek, vagy Perinatus Alapítvány adatkezelési gyakorlatáról bármi kérdése merül fel, akkor részletes tájékoztatót megtalálja a személyes adatok kezeléséről a Perinatus Alapítvány telephelyén, Illetve kérésére elektronikusan is rendelkezésére bocsátjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül.

Záró rendelkezések

Perinatus Alapítvány tevékenységi körébe tartozó adatkezelési és adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők perinatus@perinatus.hu e-mail címen vagy személyesen a1027, Budapest, Frankel Leó utca 5. mfszt/5 címen, annak a jognak a fenntartása mellett, hogy a jelen tájékoztatót, illetve az Általános Adatkezelési Tájékoztatót szükség esetén – körülmények változása miatt, felügyeleti hatóság iránymutatásainak részletesebbé válásával – megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a honlapon tájékozódhat. Amennyiben olyan kérdése merül fel, ami a jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, bátran forduljon a perinatus.alapitvany@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 35. I/8. címen az Alapítványhoz.
Jelen tájékoztató tartalma szellemi terméknek minősül, amely tulajdonosa az Perinatus Alapítvány.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az Általános Adatvédelmi Rendeletnek messzemenőkig megfeleljünk kellő szakmai segítséggel, valamint érthető és átlátható módon közvetítsük adatkezelési gyakorlatunkat. Kérem, bátran keressen bennünket, amennyiben további kérdései, észrevételei vannak a tájékoztatás tartalmával vagy érthetőségével kapcsolatban.

Üdvözlettel:
Perinatus Alapítvány