SZAKEMBEREKNEK
Babáravágyom nem jöna baba Várandósvagyok Kisbabámszületett Csecsemőkorinehézségek Nehézségek,elakadások kisgyermekemvan veszteségek Születésélményfeldolgozás Önismeretönfejlesztés Stresszkezelés Párkapcsolatok Babáravágyom nem jöna baba Várandósvagyok Kisbabámszületett Csecsemőkorinehézségek Nehézségek,,elakadások kisgyermekemvan veszteségek Születésélményfeldolgozás Önismeretönfejlesztés Stresszkezelés Párkapcsolatok

Babára vágyom

Varázstalanított világunkban a fogantatás folyamata, a kisbaba érkezése egy az átélhető ritka misztériumok közül. A szereplők olyan esemény részesei, amelyben testi és lelki folyamataink vagy éppen spirituális tartalmak együttese befolyásolja a tapasztalat, az élmény minőségét. Életre szólóan és kitörölhetetlenül. Felettébb hasznosnak tűnik ezért minél bővebb és pontosabb ismereteket szerezni azokból az elsősorban testi és lelki körülményekről, amelyek támogatják vagy éppen nehezítik a kisbaba megérkezését

Programok

Nem jön a baba

A termékenységi, fogantatási nehézségek manapság elég sok pár életét érintik. A nemzetközi és a hazai felmérések szerint is a párok 10-15%-a találkozik ezzel a problémával. Ez jóval magasabb arány, mint amit évtizedekkel korábban megállapítottak. Az okok között rendszerint olyen tényezőket találunk, mint a babavárás idejének kitolódása, erőteljes szorongás, feszített életritmus és nagyfokú stressz szint, depressziós és szorongásos tünetek.

Várandós vagyok

A várandósság a női életút és személyiségfejlődés kitüntetett időszaka. Mivel az anya számára rendkívül sok változást hoz testi, lelki, párkapcsolati és spirituális téren egyaránt, a pszichológia a várandósság időszakát normatív (azaz fejlődési) krízisnek tekinti. Ez olyan időszakot jelöl, amikor az új élethelyzet olyasfajta új kihívásokat támaszt, amelyek megoldásához általában meg kell haladni korábbi működésmódjainkat, és új megküzdési módokat kell kialakítani és működtetni. Az apává válás lelki folyamatai is egyre szélesebb figyelmet kapnak az utóbbi időben.

Programok

Kisbabám született

A kisbaba születése egy új időszámítás, elsőszülött esetén pedig egyenesen a családi időszámítás kezdete. A várandóssággal elindult változások köre kiszélesedik, a kisbaba érkezése alaposan átalakítja a mindennapok addigi rendjét, szokásait. A szülőpár számára elérkezik a szülői szerepek elsajátításának és begyakorlásának ideje, ami nem mindig könnyű, megától értetődő feladat. A felvetődő kérdések élén természetesen ez áll: Ki is érkezett hozzánk, milyen is a baba? Hogyan válhatunk szerető, jól gondoskodó szülőkké?

Csecsemőkori nehézségek

A csecsemő és kisgyermekkor az emberi fejlődés kitüntetett szakasza, hiszen egész életünket figyelembe véve ezen időszakban folyik a legintenzívebb fejlődés, tanulás. Az újszülött, aki minden tekintetben gondozásra és támogatásra szorul, az első életévei során sok szempontból önállóvá válik. Természetes, hogy egy ilyen gyors fejlődés magában hordozza a kibillenés lehetőségét. Kisbabakorban megjelenő leggyakoribb nehézségek a szoptatási-táplálási problémák, alvási nehézségek, sok sírás és nehéz megnyugtathatóság, illetve kisdedkorban az ürítési problémák.

Nehézségek, elakadások

A szülés körüli időszak az anya és az apa számára is egy fejlődési krízis. Intenzív változások sora zajlik le rövid időn belül, ezért előfordulhatnak kibillenések, érzelmi nehézségek. Történhet ez a várandósság során (pl. erőteljes félelmek, magas stressz szint), a szülés körül (pl. traumatikus szülés és/vagy születés), vagy a szülés utáni időszakban (pl. összehangolódási problémák a babával, szülés utáni depresszió vagy szorongás, anyasággal, apasággal kapcsolatos dilemmák). Ezeket a nehézségeket érdemes minél előbb feloldani, megelőzni ráterhelődésüket az egyén életére, a párkapcsolatra, vagy a babával való kapcsolatra.

Kisgyermekem van

A szülő és gyermeke között szövődő kapcsolat egy egész életen át tartó ismerkedés, tanulás, összehangolódás folyamata. A kapcsolódás már az anyaméhben megkezdődik, majd a megszületés után folytatódik.

A folyamatos kapcsolódás során alakul ki a kötődés, ami egy láthatatlan, rugalmas kötelék szülő és gyermeke között. A kötődés minősége alapján különféle kötődési mintákat különböztetünk meg: biztonságos, bizonytalan-elutasító, bizonytalan-ambivalens és dezorganizált. A kötődési minták messze túlmutatnak a szülő-gyermek kapcsolaton, alapjaiban határozzák meg a gyermek későbbi életét, egészségi állapotát, társas és párkapcsolatai minőségét, önbizalmát, problémákkal való megküzdési képességét, sőt, a saját gyermekeivel való kapcsolatát is.

Programok

Veszteségek

Életünk során a veszteségek, illetve a gyász témája többször is aktuálissá válhat, a szülés körüli időszakban különösen. A vizsgálatok szerint a párok közel 35 százaléka él át veszteséget a várandósság és a szülés során. A veszteségek feldolgozását segítő hagyományos rítusainktól már eltávolodtunk, ugyanakkor új rituálék még nem épültek be kultúránkba. A veszteséget megélő családok sokszor találják magukat eszköztelenül a megváltozott helyzetben, elbizonytalanodnak, reménytelennek vélik a kiút megtalálását.

Születésélmény feldolgozás

A magzat testi és lelki egészségét fogantatásától kezdve formálják a közvetlen környezetéből érkező hatások. Természetesen legnagyobb és elsődleges hatással az anya testi és lelki környezete van rá, de ezen az elsődleges csatornán áttételesen a külvilág hatásai is elérik a magzatot. Ebből következően magunkban hordozzuk mindazt, amit fogantatásunk óta tapasztaltunk. Az ily módon begyűjtött tapasztalat-csomagunk árulkodó kapcsolatba hozható testi egészségünkkel, betegségekre való hajlamunkkal, kedélyállapotunkkal, lelki erőtartalékainkkal, megküzdési képességeinkkel vagy akár a világba vetett bizalmunkkal is.

Programok

Önismeret, önfejlesztés

Az életünk folyamatos fejlődés, minden új életszakasz megkívánja tőlünk önmagunk meghaladását. Lehet, hogy egy belülről fakadó vágy, de az is lehet, hogy egy súlyos lelki teher teszi élhetetlenné az életünket és visz minket az önsimeret útjára. Ez az út időnkét rögös és nehéz, máskor izgalmad felfedezésekkel teli, olykor unalmas és nyűgös, de tud könnyed és repeső is lenne. Egy azonban biztos: aki rálép erre az útra, mindenképp gazdagodik általa.

Programok

Stresszkezelés

A stressz az élet sava-borsa – állítja Selye János, aki elsőként írta le a stresszreakció fiziológiai folyamatát. Mindez addig érvényes, amíg a stressz nem állandósul, hisz ilyen formában már rombolóan hat az életünkre. Folyamatos ingerültség és nyugtalanság, álmatlanság, feszültség a kapcsolatokban, kiemrültség – mind intő jelek, amelyek  testi és lelki tartalékaink kimerülésére utalnak. Stressz nélküli élet nem létezik, ám ha túl sok van belőle, érdemes kezelni azt! Különösen a várandósság és a kisgyermekes lét során, amikor a szülők feszültségei meghatározó nyomokat hagyhatnak a gyerekek testi-lelki fejlődésében. Ezért (is) tekintjük rendkívül fontosnak a relaxáció és a hatékony stresszkezelési technikák tanítását.

Programok

Párkapcsolatok

A párkapcsolat nem statikus, hanem folyamatosan alakuló kötelék. Ahogyan az életünk előrehalad, újabb és újabb helyzetekkel, megoldást igénylő problémákkal találhatjuk szembe magunkat, amely a párkapcsolatunkat is érinti. Ahogy a közös élet megkezdése vagy a házasságkötés, úgy a gyermek családba érkezésére való készülés vagy a kisbaba születése is lehet olyan változás, normatív krízis, amely nagy kihívás elé is állíthatja a párkapcsolatunkat, és amelyhez olykor könnyebben, olykor viszont sok nehézség árán, segítséget kérve tudunk csak alkalmazkodni, és ezáltal közösen fejlődni párunkkal.

x

Lélektani támogatást nyújtunk a családdá válás időszakában, a fogantatás, várandósság, szülés és születés, csecsemőkor és kisgyermekkor témáiban.

Segíteni tudunk a felkészülésben és a nehézségek kezelésében egyaránt.

Aktuális programjaink

A magzati lét és az első életév testi-lelki egészségünk szempontjából olyan, mint házépítésnél az alapozás: minél erősebb alapot hozunk létre, annál szilárdabb, nagyobb házat építhetünk rá. Minden hatás, legyen az szerető-óvó vagy fájdalmas, százszoros-ezerszeres erővel bír, formál és lefekteti az alapjait annak, akivé válunk. Ez a felismerés indította el 2007-ben Orosz Katalint és munkatársait, hogy létrehozzanak egy szakmai műhelyt, a Perinatus Alapítványt, amely az életkezdet és a családdá válás időszakában nyújt lélektani támogatást. Azóta hirdetjük: Óvjátok a (születendő) kisbabát, édesanyát és édesapát, ez az oltalom egy életen át elkíséri őket! Mi ezt tesszük. Családok pszichés támogatásával, oktatással, képzéssel, ismertterjesztéssel.