SZAKEMBEREKNEK

Hallgatni-meghallgatni SZEGEDEN

Csoportunkat elsősorban perinatális segítő szakemberek számára indítjuk. Minden segítő foglalkozásnak lényegi kérdése maga a segítő kapcsolat. Tud-e a segítő hallgatni, jelen lenni úgy, hogy a másik érezze a teljes figyelmet, és tud-e meghallgatni, hogy a másik saját megoldását találhassa meg?
A tréningen elsősorban a gyakorlatra fektetjük a hangsúlyt, a készségek, képességek fejlesztésére és a személyes hatékonyság fokozására. A képzés a személyiség egyik alapvető készségét teszi tudatossá és érzékenyebbé, ezért mindenki saját magához képest fejleszti módszertanát. Így bármely segítő kapcsolatban használhatók az itt megszerzett készségek. Az is jó motiváció, ha családi, baráti körben szeretnénk tudatosabbá tenni saját kommunikációnkat.

A munka középpontjában a segítő beszélgetés vezetése áll. Gyakoroljuk a kérdezést, a megfigyelést, az optimális támogatást, a visszajelzéseket, az explorációt. Tanulunk figyelni a szavakra, a tartalomra, és arra, ami a szavak mögött fejeződik ki a metakommunikációban. Tanulunk mindeközben figyelni önmagunkra, használni saját verbális és metakommunikatív eszközeinket, hogy megfelelően vezethessük a segítő beszélgetést.

Két alapvető témánk egyike a humanisztikus pszichológia által kidolgozott empátia, megértés és kongruencia hármasa. A másik a transzperszonális szemlélet tudatosítása és aktív használata a kapcsolatban. Többek között ide tartozik a kölcsönös növekedés elve, vagy olyan szellemi képességeink fejlesztése, mint az inspiráció, a kreativitás, a humor és az intuíció.

A csoport során 3 szakkönyv alapján önálló irodalom feldolgozás is történik. A résztvevők megtanulják a kliensekkel való munka háttérfeladatait is, elsősorban az elemzés és dokumentáció szempontjait. A csoport záródolgozattal fejeződik be, a tanfolyam a Felnőttképzési Törvény alapján bejelentett képzés, melynek elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A csoport 5 alkalmas, időpontjai az alábbiak, az alkalmak 10.00-19.00 óra közt kerülnek megtartásra (egy alkalom 10 x 45 perc, a csoporsorozat pedig összesen 50 óra):

  • 2024. március 2. szombat
  • április 7. vasárnap
  • április 21. vasárnap
  • június 16. vasárnap
  • és június 30. vasárnap

A csoport vezetője Orosz Katalin klinikai pszichológus, aki egy asszisztensével tartja az alkalmakat.
A képzés helyszíne: Aranykapu Műhely Szeged Lengyel u. 8/B.

A csoport óradíja 2.600 Ft. A részvételi díjat előre egyben és alkalmanként is lehet fizetni, egy alkalom: 26.000 Ft, a teljes képzéssorozat pedig 5 alkalom x 26 ezer Ft = 130.000 Ft. A csoport elköteleződést kíván, külön nem látogathatóak az alkalmak, esetleges hiányzás esetén is a teljes összeget kell kifizetni.

Az alábbi kérdésekre lehetőség van röviden, de akár hosszabban is válaszolni. Az űrlapra adott válaszokat titoktartással kezeljük, kizárólag egy megbízott felelős munkatársunk és a csoport vezetője férhet hozzá.

Bizonyos személyes adatokra vonatkozó kérdéseket a felnőttképzési tanúsítvány kiállítása miatt kell feltegyünk, természetesen ezeket is kellő óvatossággal kezeljük.

 

Jelentkezés az alábbi űrlapon keresztül.

Csoportvezető(k):

Orosz Katalin

klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, a Kheiron Központ szakmai vezetője, a Perinatus Alapítvány kuratóriumának elnöke

1986-ban kezdtem dolgozni pszichológusként. Érdeklődésem már a korai szakaszban arra irányult, hogy a testi-lelki egység élményét, és létezésünk tudatosságát felhasználjam a gyógyulás szolgálatában. Dolgoztam és dolgozom pánikbetegekkel, daganatos betegségben szenvedőkkel, súlyos depresszióval, és a legkülönbözőbb pszichoszomatikus betegségekkel küszködő személyekkel. Mégis úgy érzem, ez elsősorban tanulási folyamat: megtanulni önnön lehetőségeinket sokkal aktívabban használni. Ehhez az is segített, hogy tanulmányaim során egzakt tudományokkal (matematika és fizika), valamint az emberről szóló tudással (pedagógia és pszichológia) egyaránt foglalkoztam az ELTE több karán. Pszichoterápiás képzésem során részt vettem a klinikai szakképzésen, valamint több módszerspecifikus képzésen: elsajátítottam a jungiánus pszichológia, hipnózis, autogén tréning és imaginációs módszerek, valamint több test központú terápia módszerét, eszközeit. Transzperszonális pszichoterápiát angol, holland amerikai és más európai kiképzőktől tanultam. Az Európai Transzperszonális Szövetség (EUROTAS) munkájában aktív részt vállaltam 1994-2006 között, egy ciklusban elnökségi tag is voltam.
Jelenlegi munkám elsősorban szervezés és képzés, oktatás. Egyéni terápiát főleg kollégáim végeznek, jómagam csoportokat vezetek. Fontos témáim a felsoroltakon kívül a családi kapcsolatok békés fejlesztése, a spirituális krízis és a lelki sokkélmények feldolgozása, a meditáció és a létélmény örömteli átélése.

Időpont: 2024.03.02 10:00 - 19:00 (lejárt esemény)

Ár: 130 000 Ft

Aktuális programjaink

Lezárult programjaink

x