Választható előadásaink:

1. A segítő beszélgetés módszertana és gyakorlata

2. Fókuszban a szülés. A szülésre való felkészülés és feldolgozás jelentősége, folyamata és eszközei

3. Veszteség a várandósság és a szülés körüli időszakban.  A gyászfeldolgozás segítésének útjai, lehetőségei.

4. A kisbaba oldala: születés mint szubjektív élmény

5. A kompetens magzat

 

A segítő beszélgetés módszertana és gyakorlata

A társadalomban egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a várandós és kisgyermekes családok mindennapjait a védőnői szolgálat segítő módon támogassa. Ez túlmutat a kisgyermek gondozásának és egészségügyi ellátásának keretein. A segítő kapcsolat a védőnő és az édesanya és család között megfelelő kommunikációval oldhatja a megjelenő feszültségeket és rámutathat a problémamegoldás új lehetőségeire.

A védőnők többsége természetes módon alkalmazza a tanácsadás és a támogató kapcsolat különböző fogásait. Ha ezt kiegészítik a segítő beszélgetés pszichológiai módszertanának elsajátításával, hatékony lehetőséget kapnak a kezükbe, hogy átfogóbban tudják a gyermekek fejlődését segíteni a család életének gondozásával.

A képzésen a segítő beszélgetés alapjait mutatjuk be, a humanisztikus pszichológia eszköztárát alkalmazva. Megtanulják a védőnők a segítő beszélgetés kereteit, és két alapvető módszertani lehetőséget.

 

Fókuszban a szülés. A szülésre való felkészülés és feldolgozás jelentősége, folyamata és eszközei

A szakmai előadásában a szülésre való felkészülés lelki vetületeit és eszközeit, valamint a szülésélmény feldolgozásának folyamatát tekintjük át, sorra vesszük, pontosan mit jelent és miért fontos ezt a munkát elvégezni. Bemutatunk olyan lélektani eszközöket, amelyek a folyamat megtámogatását szolgálják, és kitérünk a védőnők által felhasználható technikákra is.

 

Veszteség a várandósság és a szülés körüli időszakban. A gyászfeldolgozás segítésének útjai, lehetőségei.

A Perinatus Alapítvány harmadik szakmai előadásának témája a gyász és veszteségek feldolgozása, valamint a családokban felmerülő gyászmunka kísérése, a támogatáshoz a védőnők számára rendelkezésre álló eszközök számbavétele. Ennek a nehéz témának azért van különösen nagy jelentősége a segítő foglalkozású szakemberek továbbképzésében, mivel a tapasztalatok szerint sok család különösen nehezen tud viszonyulni a veszteséghez, ezáltal gyakran titokká, tabuvá válik a téma, és elakad az érzelmi feldolgozás, ami jelentős romlást okozhat a család mentálhigiénéjében, valamint akár pszichoszomatikus tünetképzéshez, megbetegedésekhez is vezethet.

A négy fejezetre osztott előadás átfogó képet fest a gyász és veszteségek tematizált típusairól, valamint áttekintést ad a gyászfolyamat szakaszairól, és ezek főbb jellemzőiről. Külön részletességgel tárgyaljuk a pre- és perinatális gyász fajtáit, kitérve a vetélésre, abortuszra és egyéb születés körüli veszteségekre. Az utolsó szakasz azokat a szemléleti elemeket, elméleti gondolatokat és gyakorlatban alkalmazható eszközöket foglalja össze, melyek segítséget nyújthatnak a védőnők számára a családokban jelentkező veszteséghelyzetek támogatására, feldolgozásuk segítésére. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a gyász kísérése a szakemberek számára is megterhelő feladat, tehát különös jelentőséggel bír a segítő mentálhigiénéjének gondozása is – az előadás erre vonatkozó felvetéseket is tartalmaz.

 

A kisbaba oldala: születés mint szubjektív élmény

Az előadásban kutatási eredmények segítségével mutatjuk be, hogy a születés magzati élménye miként tükröződhet a felnőtt létben. Az adatok felnőttek pszichoterápiás folyamataiból származnak, így természetesen szubjektívek, nem is lehetnek mások. Mégis, fontos látni, hogy ennek nyomán felállítható a hipotézis: a születés befolyásoló hatással van az egész életre. Az élmény, ahogy a magzat születik, rögzül és ez sok területen alapvető jelentőségű, mert a gyermek minden ezt követő eseményt ezen a szűrőn keresztül tapasztal meg.

A születés élménye bizonyos fokig feldolgozható gyermekkorban speciális, célzott eszközökkel. Akkor különösen fontos, hogy mielőbb segítséget kapjon a baba, ha számára a születése traumatikus volt. Ugyanakkor a kutatások arra is rámutatnak, hogy sok traumatizáció megelőzhető, ha figyelembe vesszük a perinatális tudomány eredményeit a várandósság alatt a felkészülésnél és a szülésnél. A baba számára további segítséget jelenthet az anya szülés élményének feldolgozása is.

Felnőttként a születés élményének pszichoterápiás feldolgozása lehetőséget ad fontos változásokra, mert az élet sötét oldalai gyakran összefüggésbe hozhatók a születési traumákkal. Az előadás gyakorlati esetek bemutatásával teszi érthetőbbé ezt az új szemléletet.

A kompetens magzat

Napjainkban a várandós családok érdeklődése egyre jelentősebb mértékben fordul érkező babájuk felé: szeretnék megérteni, mi történik vele, és jobb szülővé akarnak válni. Az elmúlt tíz év kutatásai a magzati kompetenciákról óriási fordulatot hoztak a perinatális tudományban. A társadalomban azonban még nem jött létre szemléletváltás, a szakembereknek is viszonylag kevés konkrét tudása van arról, hogy a magzat milyen készségekkel, képességekkel rendelkezik már a várandósság és a születés időszakában.

Az interaktív előadásban a védőnők jelenlegi aktív tudását bővítik a Perinatus Alapítvány előadói. A védőnők felkészültebben tudják támogatni a szülők és a magzat közötti kommunikációt, csökkenhet a prenatális traumatizáció.

Ma még kevés figyelem fordul a baba felé a szülés alatt, ezt az elmélyültebb anya-magzat kapcsolatot előkészítheti a védőnő részéről az információ átadás, ezzel is segítve a baba optimális megszületését és az anya háborítatlan szülését. Ennek várható eredménye az anya és apa intenzívebb kötődése a születés után a babához, ami segíti az újszülött valós igényeinek felismerését. Ennek eredménye lesz, hogy a felnövekvő gyermek jobban tud beilleszkedni a családba és a társadalomba.