SZAKEMBEREKNEK

Az EMDR módszer és használata traumatikus élmények feldolgozásában

Az EMDR módszer és használata traumatikus élmények feldolgozásában

Az EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) olyan pszichoterápiás módszer, melyet traumatikus élmények következtében kialakult maradandó nehézségek, problémák feloldására dolgozott  ki Francine Shapiro a 80-as évek végén. A műhelyben röviden ismertetem a módszert és beszélgetünk annak használatáról, működési elvéről, esetleges kockázatairól, korlátairól, különös tekintettel a szülési és születési traumák feldolgozására. Egy rövid sajátélményű gyakorlatot is végzünk nem traumatikus tartalmú emlékhez kapcsolódóan. A műhelyen nagy hangsúlyt kap az interaktivitás, a tapasztalatok megosztása és egymás inspirálása.

 

Jelentkezés

(Maximális létszám: 8 fő)

Csoportvezető(k):

Dr. S. Nagy Zita (PhD)

pszichológus, neuropszichológiai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, ELTE címzetes egyetemi docense

2007-ben kezdtem pszichológusként dolgozni. Szakmai érdeklődésemet és munkámat két fő kérdés vezeti: hogyan váltunk azzá, akik vagyunk és hogyan válhatunk azzá, akik lenni szeretnénk? Emberi sorsokról és nehézségekről fejlődési-tanulási folyamatban gondolkodom, melynek kezdete a magzati időszak és mozgatórugója a mindenkiben meglévő önmegvalósítási és önkifejeződési erő. A terápiás folyamatokban is építek ezekre a belső hajtóerőkre.
Terápiás munkámban alkalmazom a szakképzéseimen és módszerspecifikus képzéseimen tanultakat: segítő beszélgetés, neuropszichológia, csoportanalitikus terápia, transzperszonális terápia, Autogén Tréning, Fókuszolás, EMDR. Elsősorban felnőtt egyéni folyamatokat kísérek olyan verbális terápiában, melyben helyet kapnak imaginációs technikák, mozgás- és testgyakorlatok, fókuszolás és relaxáció. Dolgozom különböző pszichés- (pl. pánikbetegség, kényszerbetegség, depresszió, bipoláris zavar, személyiségzavar) és pszichoszomatikus betegségekkel (pl. autoimmun betegségek, stresszbetegségek) valamint kapcsolati és életvezetési elakadásokkal küzdő személyekkel. Egyik csoportvezetője vagyok az élettérképe csoportoknak, melyek közül az Elengedés, a Határok, a Változás és a Félelem helyett szeretet csoportokat szoktam tartani.

Időpont: 2023.06.10 13:30 - 14:30 (lejárt esemény)

Aktuális programjaink

    Lezárult programjaink

    x